Vaak gestelde vragen over aluminium regenopvangsystemen

Uitzetting van aluminium

Aluminium is net als andere metalen onderhevig aan temperatuurschommelingen, het krimpt bij koud weer en zet uit bij warm weer. De uitzettingscoëfficiënt is gelijkaardig aan die van zink.

En wat gebeurt er nu met die uitzetting? Hoe wordt die opgevangen? Dit is nu precies de sterkte van de naadloze dakgoot. De goot mag vrij uitzetten en inkrimpen want, gezien er geen lasnaden zijn, kan deze beweging er uiteraard ook geen invloed op hebben. Een traditionele goot in zink, koper of PVC heeft wel lasnaden en deze kunnen door de ‘beweging’ wel openingen vertonen. Om dit tegen te gaan worden uitzettingsnaden gebruikt. Deze uitzettingsvoegen vangen de bewegingen op om zo de lasnaden te beschermen en precies dit is het zwakke punt van de goot. De lasnaad heeft een andere uitzettingscoëfficiënt dan de gootstukken zelf waardoor de goten bij de naden kunnen gaan lekken. Naadloze, aluminium dakgoten kunnen dit niet hebben.

 

 

Hoe worden hoeken verbonden?

Inderdaad, dit is de enige naad die er in het systeem zit, maar ook deze vormt geen risico. De hoeken worden in verstek gevormd of afgewerkt met een geprefabriceerd hoekstuk. In beide gevallen worden de gootstukken mechanisch verbonden door middel van rivetten. De binnenzijde van de goot wordt dan nauwkeurig afgedicht met een elastische dichtingsmassa.
De sterkte ligt hier in de mechanische verbinding. Dit betekent dat de goot en het hoekstuk niet ‘gelast’ of ‘gekleefd’ worden maar aan elkaar verankerd.
Opnieuw is dit een voordeel voor de uitzetting. Aangezien beide delen bestaan uit dezelfde materie met eenzelfde uitzettingsgraad en bovendien aan elkaar vastgemaakt werden, werkt de uitzetting niet op de naad maar doet als het ware het hoekstuk en goot ‘samen bewegen’.

Kan een ladder tegen de goot geplaatst worden?

Uiteraard kan er een ladder tegen de goot geplaatst worden. Dit is een van de grote misvattingen over de aluminium dakgoot.

Waarom dan die vraag? Hierop kan er vanuit 2 oogpunten op geantwoord worden. Enerzijds is er het aspect sterkte. De aluminium dakgoot is qua materiaaldikte en montage volledig vergelijkbaar met een traditionele dakgoot en zeker sterk genoeg om een ladder tegen te plaatsen. Ook al ziet aluminium er misschien brozer en eleganter uit.

Het moet wel gezegd worden dat de aluminium dakgoot in tegenstelling tot de traditionele dakgoot een gelakt produkt is, daarom raden wij aan er iets voorzichter mee om te springen wanneer u er een ladder tegen zou plaatsen. Het lakwerk kan beschadigd worden. Neem de nodige voorzorgen bij het plaatsen van metalen ladders om zo krassen te voorkomen.

Kan een stelling in een aluminium goot worden geplaatst?

Hierop kunnen we zowel “Ja” als “Neen” antwoorden.

“Ja”, indien de aluminium dakgoot op een traditionele manier wordt bevestigd met goothaken. Dan is er geen verschil in mogelijke draagkracht in vergelijking met een zinken of koperen dakgoot. Let wel, net als bij het plaatsen van een ladder tegen de goot wordt een beetje voorzichtigheid gevraagd voor het lakwerk

“Neen” indien de aluminium dakgoot op de moderne manier wordt bevestigd met binnenbeugels. In dit geval moet de stelling vanop de grond opgebouwd worden, wat trouwens volledig overeenkomt met de nieuwe veiligheidsvoorschriften. Stellingen mogen niet meer in de dakgoot gehangen worden.

 

Hoe dik is de aluminium?

Aluminium is licht, sterk en duurzaam.  Een zinken of koperen dakgoot is inderdaad dikker maar door de specifieke eigenschappen van aluminium is 0,5 mm
voldoende om een gelijkaardige duurzaamheid te verkrijgen als zink. De dikte van onze aluminium is 0,7 mm wat meer dan voldoende is naar duurzaamheid en verwerkbaarheid toe.

Welke ophanging is sterker?

Er is geen functioneel verschil tussen de beide ophangingssystemen. Zowel de klassieke externe goothaak als de moderne binnenhaak kunnen een maximale capaciteit van de goot aan.
Een dakgoot is dan ook niet gemaakt om in te lopen, noch bij de plaatsing als na de plaatsing. Moet je toch het dak op, dan raden wij aan om de nodige voorzorgen te nemen. Leg bijvoorbeeld een plankje op of in de goot, zo wordt het gewicht verspreid en wordt de goot bovendien nog beschermd.

 

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

DEVIS GRATUIT