FAQ

Veelgestelde vragen over aluminium dakgoten.

Uitzetting van aluminium

Aluminium is net als andere metalen onderhevig aan temperatuurschommelingen, dwz krimpt bij koud weer en zet uit bij warm weer. De uitzettingscoëfficient is gelijkaardig aan die van zink.

En wat gebeurt er nu met die uitzetting? Hoe wordt die opgevangen? Dit is nu precies de sterkte van de naadloze dakgoot. De goot mag vrij uitzetten en inkrimpen wat die bewegingen hebben geen invloed op de 'lasnaden' want er zijn geen. Een traditionele goot daarentegen zoals zink, koper of PVC moet wel een hierop wel een oplossing vinden. Daarvoor worden uitzettingsnaden gebruikt. Deze uitzettingsvoegen vangen de bewegingen op teneinde de lasnaden te beschermen, precies het zwakke punt van de goot. De lasnaad heeft een andere uitzettingscoëfficient dan de gootstukken zelf en dit is precies het probleem van de traditionele goot, ongeacht het soort materiaal.

Hoe worden hoeken verbonden?

Inderdaad, dit is de enige naad die er in het systeem zit, maar vormt opnieuw geen risico. De hoeken worden in verstek gevormd of afgewerkt met een geprefabriceerd hoekstuk. In beide gevallen worden de gootstukken mechanisch verbonden door middel van rivetten. De binnenzijde van de goot wordt dan nauwkeurig afgedicht met een elastische dichtingsmassa.
De sterkte ligt hier in de mechanische verbinding. Dit betekent dat de goot en het hoekstuk niet 'gelast' of 'gekleefd' worden maar aan elkaar verankerd. 
Opnieuw is dit een voordeel voor de uitzetting. Aangezien beide delen bestaan uit dezelfde materie met eenzelfde uitzettingsgraad en bovendien aan elkaar vastgemaakt werden, werkt de uitzetting niet op de naad maar doet als het ware het hoekstuk en goot 'samen bewegen'.

Kan een ladder tegen de goot geplaatst worden?

Dit is een van de grote misvattingen over de aluminium dakgoot. Uiteraard kan er een ladder tegen de goot geplaatst worden. 

Waarom dan die vraag? Hierop kan er vanuit 2 oogpunten op geantwoord worden. Enerzijds is er het aspect sterkte. De aluminium dakgoot is qua materiaaldikte en montage volledig vergelijkbaar met een traditionele dakgoot en zeker sterk genoeg om een ladder tegen te plaatsen.

Anderzijds is de aluminium dakgoot in tegenstelling tot de traditionele dakgoot een gelakt produkt waarbij er iets omzichtiger mee moet omgesprongen worden. Het lakwerk kan uiteraard beschadigd worden. Daarom raden wij aan om de nodige voorzorgen te nemen bij het plaatsen van metalen ladders.

Kan een stelling in een aluminium goot worden geplaatst?

Het antwoord is "Ja en neen". 

"Ja", indien de aluminium dakgoot op een traditionele manier wordt bevestigd met goothaken. In dit opzicht verschilt de alu goot niet met een zinken of koperen dakgoot. Er moet enkel rekening gehouden worden met hte feit dat de aluminium goot een gelakt produkt is waarmee een beetje voorzichtigheid gevraagd wordt.
"Neen" indien de aluminium dakgoot op de moderne manier wordt bevestigd met binnenbeugels. In dit geval moet de stelling vanop de grond opgebouwd worden, wat trouwens volledig overeenkomt met de nieuwe veiligheidsvoorschriften. Stellingen mogen niet meer in de dakgoot gehangen worden.

Hoe dik is de aluminium?

De dikte van onze aluminium is 0,7mm. Deze dikte is meer dan voldoende naar duurzaamheid en verwerkbaarheid toe. Zelfs 0,5mm is voldoende om een gelijkaardige duurzaamheid te verkrijgen als zink. In de VSA bijvoorbeeld is 0,5mm de gangbare dikte. 
Een aluminium dakgoot moet dus bijlange niet een gelijke dikte hebben als zink of koper en dit vanwege de specifieke eigenschappen van aluminium. Aluminium is licht, sterk en duurzaam.

Welke ophanging is sterker?

Er is geen functioneel verschil tussen de beide ophangingssystemen. Zowel de klassieke externe goothaak als de moderne binnenhaak kunnen een maximale capaciteit van de goot aan. 
Een dakgoot is immers niet gemaakt om in te lopen, noch bij de plaatsing als na de plaatsing. Moet je toch het dak op, dan raden wij aan om de nodige voorzorgen te nemen. Leg bijvoorbeeld een plankje op of in de goot, zo wordt het gewicht verspreid en wordt de de goot bovendien nog beschermd.

A.R.S. BVBA Nijverheidsstraat 3 8740 Pittem TEL: +32 (0)51 611 168 FAX: +32(0)51 612 846